Αποφάσεις ΕΚΑΒ« Επιστροφή
Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Υγείας και τους λοιπούς Φορείς που υπάγονται σε αυτό (2019 - 2020)03.04.2019
Ανασυγκρότηση μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β.28.02.2019
Τροποποίηση (5η) της υπ’ αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 21485/08-04-2016 Απόφασης, με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)»13.02.2019
Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)22.10.2018
Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)22.10.2018
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μετάταξη πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου TE Μηχανικών του Ε.Κ.Α.Β. (παράρτημα Θεσσαλονίκης) στην Κεντρική Υπηρεσία της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης07.11.2018
Προκήρυξη Εκλογών Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΕΚΑΒ 201828.08.2018
Οριστικοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.ΑΧ.) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ28.08.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. ΣΥΝ 24/27-08-18 (θέμα 1) απόφασης ΔΣ του ΕΚΑΒ, για υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων για την άμεση ενίσχυση των παρακάτω Επιχειρησιακών Βάσεων του ΕΚΑΒ, με προσωπικό του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, με τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων.)28.08.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων, οι οποίοι υπηρετούν στο Παράρτημα Αττικής – Κ.Υ. και επιθυμούν να μετακινηθούν στις κάτωθι θέσεις εργασίας: 1) Ιατρείο του Δ.Α.Α «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (2 θέσεις), 2) Γραφείο Αεροδιακομιδών (Ιπτάμενοι) (3 θέσεις) και 3) Μονάδα Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (5 θέσεις))22.08.2018
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.