Ανακοινώσεις Επιστροφή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, Δημοσίευση:26-11-2019

Αθήνα 25/11/2019

Αρ. πρωτ: 209 

 

ΠΡΟΣ : Υφυπουργό Υγείας κο Κοντοζαμάνη Βασίλειο

                              

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Το ΕΚΑΒ αποτελεί τον σκληρό πυρήνα της Πρωτοβάθμιας Υγείας και σκοπός του είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στους πολίτες και η διακομιδή των πολιτών αυτών  σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η εύκολη και δωρεάν πρόσβαση του κάθε πολίτη στην υγεία και υγειονομική περίθαλψη είναι υποχρέωση της  πολιτείας μιας και αποτελούν  κοινωνικά αγαθά υψίστης σημασίας.

Σας καταθέτουμε τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα καθώς και προβλήματα καθημερινότητας που απασχολούν τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επίκειται η τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι ο μοναδικός φορέας παροχής υπηρεσιών Επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας του ΕΚΑΒ είναι Δημόσιος. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ είναι  μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Είναι απαραίτητη η βελτίωση της λειτουργίας του ΕΚΑΒ με στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού, η συνέχεια της πανελλαδικής ανάπτυξης με νέους τομείς και ενίσχυση των υπαρχόντων προκειμένου να είναι πλήρης και κατά συνέπεια  η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Να κατατεθεί το τελικό σχέδιο του Οργανισμού σε δημόσια διαβούλευση.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πρόληψη της άσκησης βίας κατά των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ (διασωστών και ιατρών) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μείζον είναι το ζήτημα της ασφάλειας του προσωπικού. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πολυάριθμα περιστατικά άσκησης βίας και ξυλοδαρμών κατά πληρωμάτων και γιατρών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική μας ακεραιότητα.

Τα περιστατικά αυτά, έχουν γνωστοποιηθεί στην Διοίκηση και στο Υπουργείο Υγείας με σχετικά έγγραφα/καταγγελίες χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί κάποιο μέτρο αν και έχουμε καταθέσει σχετική πρόταση.

Για να μπορούμε με ασφάλεια να εκτελούμε τα καθήκοντά μας, αλλά και προς το συμφέρον των πολιτών, επειδή τέτοια περιστατικά βίας έχουν τελικά ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται   το έργο μας, άρα τίθεται σε κίνδυνο και η ζωή των ασθενών, είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν μέτρα πρόληψης και καταστολής τέτοιων φαινομένων.

Σχετικό: «Πρόταση λήψης νομοθετικών μέτρων για την πρόληψη της άσκησης βίας κατά των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ (διασωστών και ιατρών) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΣΤΑ ΒΑΕ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην αρμόδια Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο. Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.

Διεκδικούμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και είναι αδύνατον να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Σχετικό: Πρόταση Νομοθετικής ρύθμισης για το συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ που μετέχουν στο σύστημα (αλυσίδα) Διάσωσης

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Νομοθέτηση επιδόματος ετοιμότητας στους διασώστες/πληρώματα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ λόγω της φύσης του επαγγέλματος (24ωρη ετοιμότητα κάτω από αντίξοες συνθήκες). Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται 25 έτη σε ασθενοφόρα να συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 58 ετών. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές μεταθέσεις και μετατάξεις διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρου από το ΕΚΑΒ Αθήνας κατόπιν αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ. Έχουν γίνει επίσης μια σειρά μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού με Αποφάσεις Υπουργών. Είναι δε σε εκκρεμότητα μια σειρά μεταθέσεων, εκ των οποίων για τις περισσότερες δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές αρνητικές εισηγήσεις από την αρμόδια Δ/νση για μετακινήσεις υπαλλήλων από το ΕΚΑΒ Αθήνας λόγω της αποδυνάμωσης της επιχειρησιακής λειτουργίας με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να μην ανταποκρίνεται στον ρόλο του-την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας – προς τον πάσχοντα.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να έχει μειωθεί σημαντικά το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ Αθήνας. Σύμφωνα με στοιχεία που υπηρεσιακά καταγράφονται (από το τηλεφωνικό κέντρο και την στατιστική τους επεξεργασία) οι επιχειρησιακές επιδόσεις δεν είναι οι καλύτερες για το σύστημα προνοσοκομειακής περίθαλψης της πρωτεύουσας μιας ευρωπαϊκής χώρας. Από την σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτει ότι οι χειρότερες επιδόσεις από όλο το ΕΚΑΒ σημειώνονται στην Αττική.

Προτείνεται το πάγωμα κάθε μετακίνησης από το ΕΚΑΒ Αθηνών μέχρι τις νέες προσλήψεις, η ανακατανομή των υποστηρικτών λειτουργιών, η δημιουργία «κόκκινης γραμμής» για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στα ασθενοφόρα, καθώς και η λήψη κινήτρων για τα επείγοντα προκειμένου να ενισχυθεί η καθημερινή δύναμη των ασθενοφόρων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ/ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020

Έκδοση νέας προκήρυξης με 350 Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου εντός του 2020 προκειμένου να συνεχιστεί  η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για να διασφαλιστεί ο εθνικός μας ρόλος. 

Ζητάμε την ενίσχυση με πιστοποιημένους μόνιμους διασώστες τόσο για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΚΑΒ αλλά και για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της χώρας μας, την αντικατάσταση των αριθμητικών απωλειών του ΕΚΑΒ (συνταξιοδοτήσεις, θάνατοι, δυσίατα νοσήματα), την μείωση του συνεχώς αυξανόμενου μέσου όρου ηλικίας εργαζομένων, την ικανοποίηση αιτήσεων μεταθέσεων από πολλές περιοχές που αν δεν προβλεφθεί θα παραμείνουν για πάντα ανικανοποίητες.

Κανένας Τομέας του ΕΚΑΒ να μην επανδρώνεται κάτω από το όριο ασφαλείας των 11 διασωστών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHILOS II ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ

Ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης μέσω του προγράμματος PHILOS II από τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) των 104 Πληρωμάτων Ασθενοφόρου/Διασωστών (Οι 10 θέσεις είναι στο ΕΚΑΒ Αθήνας) σε όλη την χώρα και ιδιαιτέρως στο Αιγαίο που πρόσφατα επιβαρύνεται από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Η καθυστέρηση αυτών των προσλήψεων (τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει από τον Φεβρουάριο του 2019) επιβάρυνε στο μέγιστο βαθμό την επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΚΑΒ καθώς πολλοί τομείς, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου είναι υποστελεχωμένοι. Οι κενές βάρδιες καλύφθηκαν όλες με μετακινήσεις υπαλλήλων κατά την διάρκεια των αδειών τους.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΥΠΕ

Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπόλοιπων 77 Διασωστών  σε σύνολο 100 θέσεων λόγω γραφειοκρατικών σφαλμάτων του Υπουργείου Υγείας (Π.Ε.Ι.) στην προκήρυξη αλλά και του περιορισμένου χρόνου ο οποίος δόθηκε στις ΔΥΠΕ προεκλογικά.

Είναι αναγκαία η πρόβλεψη τουλάχιστον 200 θέσεων για το 2020 και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πρόσληψης προκειμένου να στελεχωθούν κυρίως οι νησιωτικές περιοχές κατά την προσεχή καλοκαιρινή περίοδο καθώς και η Αττική.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σοβαρό είναι το πρόβλημα με την μόνιμη διαμονή των υπαλλήλων στα τουριστικά νησιά του Αιγαίου καθώς η ανεύρεση κατάλληλου καταλύματος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση με αποτέλεσμα ακόμη και την μη αποδοχή της θέσης διορισμού. Με έγγραφο (24/9/2019 Πρόβλημα στέγασης των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ Θήρας) οι μισοί υπάλληλοι στην Σαντορίνη αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στην διαμονή τους καθώς πρόσφατα ειδοποιηθήκαν ότι πρέπει να αναζητήσουν νέα στέγη μέχρι τέλους του έτους. Ζητάμε την παρέμβαση σας για την λύση του προβλήματος.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

Για λόγους διασφάλισης εξειδικευμένης παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες, στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ως προϋπόθεση και προσόν για την πλήρωση των θέσεων να είναι η κατοχή βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθενοφόρου» σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Ζητάμε την τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (ΦΕΚ Β΄ 1486)» όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 34218 (ΦΕΚ Β΄1729) και συγκεκριμένα:

Στην παρ. 2 του άρθρου 5 «Μεταβατικές διατάξεις» της αριθμ.Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1486) η ημερομηνία 31-12-2017 να αντικατασταθεί με την ημερομηνία 31-12-2020 προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ που πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν κάτοχοι της συγκεκριμένης άδειας.

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων είναι αναγκαία για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στους ασθενείς. Είναι επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ  ως ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα.

 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Η  χρήση προστατευτικών ενδυμάτων και κατάλληλου εξοπλισμού είναι υψίστης σημασίας για την προσωπική ασφάλεια των διασωστών του ΕΚΑΒ.  Ζητάμε την νομοθέτηση της χορηγούμενης αποζημίωσης για την προμήθεια στολής για τα έτη 2020 και μετά στους Διασώστες Πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

 

ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επίκειται η «ευθυγράμμιση» του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.  Η επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως την 30.6.2020.

Ζητάμε την συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και τον διπλασιασμό του.

 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Το ΕΚΑΒ πραγματοποιεί συνεχείς διακομιδές από τα περιφερειακά νοσοκομεία για να καλύψει τα κενά του ΕΣΥ καθώς και μετακινήσεις προσωπικού στους υποστελεχωμένους τομείς στην νησιωτική κυρίως χώρα, καθ΄όλη την διάρκεια του έτους, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι οφειλές προς τους εργαζόμενους ξεπερνάνε τους 15 μήνες! Είναι επιτακτική η ανάγκη για διάθεση επιπλέον πιστώσεων για την άμεση καταβολή των δαπανών εκτός έδρας.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Με τον Ν. 4600 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019) καθορίστηκε το νέο νομικό πλαίσιο που αφορά  μεταθέσεις – μετακινήσεις και συνυπηρετήσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της προκειμένου να διασφαλισθεί η ισονομία και ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων εργαζομένων καθώς εκκρεμούν σωρεία αιτημάτων μεταθέσεων.

Πρόταση

Να προστεθεί : Για το προσωπικό του κλάδου ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ το οποίο πράγματι και αποδεδειγμένα, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας διεύθυνσης, υπηρετεί στα ασθενοφόρα οχήματα επί τουλάχιστον δώδεκα έτη, η μοριοδότηση προσαυξημένη κατά 60 μόρια. Υποχρεωτική δεκαετή (10) παραμονή στην θέση πρόσληψης. Οι περιπτώσεις συνηπηρέτησης να γίνονται δεκτές μόνο όταν υπάρχει μεταβολή μετά τον διορισμό της/του συζύγου.

Να τροποποιηθεί:

1. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας πέντε (5) μόρια αντί των (3) μορίων που ισχύει σήμερα.

2. Η υπηρέτηση στην Αττική να λαμβάνει τέσσερα (4) μόρια όπως ισχύει για νησιωτική περιοχή.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Εδώ και μια πενταετία στην Αττική δεν υπάρχει εφεδρικός στόλος ασθενοφόρων. Τα διαθέσιμα οχήματα κινούνται σε 24ωρη βάση. Λειτουργούν σε οριακές συνθήκες με ότι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια μας. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ένα μεγάλο μέρος του στόλου ασθενοφόρων είναι γερασμένος, τις αυξημένες ανάγκες λόγω της υπολειτουργίας των ασθενοφόρων που υπάγονται στις ΥΠΕ και την έλλειψη προμήθειας νέων ασθενοφόρων μέσω προγραμμάτων  ΕΣΠΑ (ολοκληρώθηκε μόλις ένας διαγωνισμός κατά το ήμισυ σε μια δεκαετία) είναι επιτακτική η ανάγκη προμήθειας ασθενοφόρων καθώς και η ολοκλήρωση των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη. 

Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ- Σε εξέλιξη

  • Διαγωνισμός για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στις Περιφέρειες Αττικής (60 οχήματα) και Νοτίου Αιγαίου (12 οχήματα).
  • Διαγωνισμός για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (15 οχήματα) και Περιφέρεια Θεσσαλίας (13 οχήματα)
  • Διαγωνισμός για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (17 οχήματα)

Σύνολο: 117 ασθενοφόρα οχήματα

 

Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων (μέσω πόρων του ΕΚΑΒ)- Σε εξέλιξη

  • Παράρτημα ΕΚΑΒ Πάτρας (14 οχήματα)
  • Παράρτημα ΕΚΑΒ Λαμίας (7 οχήματα)
  • Παράρτημα ΕΚΑΒ Τρίπολης (7 οχήματα)

Σύνολο: 28 ασθενοφόρα οχήματα

 

Γενικό σύνολο προμήθειας ασθενοφόρων μέσω διαγωνισμών (σε εξέλιξη) : 145

Εκτός των προαναφερθέντων διαγωνισμών που εκκρεμούν, θα πρέπει να τονίσουμε την αναγκαιότητα της άμεσης διενέργειας νέων διαγωνισμών που θα καλύψουν και τις υπόλοιπες περιφέρειες καθώς και την ανανέωση του στόλου των μηχανών που επιχειρούν για το ΕΚΑΒ.

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Η επισκευή και η συντήρηση των νέων ασθενοφόρων σε ιδιωτικά συνεργεία μεγαλώνει τον χρόνο αποκατάστασης τους.

Α) Καθυστερήσεις στις επισκευές (μηχανικές και διασκευής)

Β) Προβλήματα με τον Εξοπλισμό Διακομιδής Ασθενούς (Κάθισμα διακομιδής ασθενούς και Φορείο ασθενούς) στα νέα ασθενοφόρα.

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Είναι σε εξέλιξη επιστημονική έρευνα για την εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου καθώς και καταγραφή των προβλημάτων υγείας των εργαζομένων (μυοσκελετικά κυρίως νοσήματα κ.α.) τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η ελαχιστοποίηση των εργασιακών κινδύνων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελεί νομική και ηθική υποχρέωση. 

 

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Το ΕΚΑΒ δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση του ψυχικά πάσχοντα αλλά ούτε και το ασθενοφόρο όχημα ενδείκνυται για τέτοιες μεταφορές καθώς ο εξοπλισμός του είναι χρήσιμος για την παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας. Δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στον ψυχικά πάσχοντα.

Κατά την διάρκεια τέτοιων διακομιδών δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας των διασωστών από τους ψυχικά ασθενείς καθώς δεν μπορούν να τους περιορίσουν με κανένα μέσο όταν γίνονται επιθετικοί αλλά και των ίδιων των ασθενών. Τόσο ο ασθενής όσο και το πλήρωμα είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαίδευσης αλλά και την έλλειψη μέσων περιορισμού του ασθενή όταν αυτό απαιτείτε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αλλά ούτε έχουν αρμοδιότητα να περιορίσουν τον ασθενή.

Προτείνουμε την δημιουργία ειδικού τμήματος αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, το οποίο θα στελεχωθεί από επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) και προσωπικό ασφαλείας (δυνατότητα περιορισμού των ασθενών) έτσι ώστε οι ψυχικά πάσχοντες να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

 

ΤΕΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Επιτέλους να ισχύσει η κείμενη νομοθεσία για την ορθή λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων, έτσι ώστε να υπάρχει γρήγορη απεμπλοκή των ασθενοφόρων από την διαδικασία παράδοσης ασθενούς και να μειωθεί ο χρόνος άφιξης τους προς τους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Πρώτο βήμα βελτίωσης του συστήματος θα ήταν η μετατροπή των εφημεριών από το σημερινό τετραήμερο σε εφημερία ενιαία, ανά τριήμερο και χωρίς προσχηματικές ελλείψεις ειδικοτήτων. Επίσης απαραίτητη είναι και η ένταξη στο πρόγραμμα εφημερίας των ΚΥ αστικού τύπου.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας

 

Μαθιόπουλος Γεώργιος     Κιτσόπουλος ΑλέξιοςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.