Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ είναι πρωτοβάθμιο εργασιακό συνδικαλιστικό όργανο. Είναι η συνδικαλιστική έκφραση των εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), του μοναδικού δημόσιου φορέα της χώρας που συντονίζει την παροχή σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και τη μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
Σκοπός του Σωματείου είναι:
 1. Η συνένωση όλων των εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β. για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων τους, για εξύψωση του βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου τους, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, ταξικής ενότητας και συνεργασίας.
 2. Η προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεών τους και η κατοχύρωση των κατακτήσεών τους.
 3. Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και περιφρούρηση των ιδεών της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, της εργατικής τάξης και της ανάπτυξης της Διεθνιστικής Αλληλεγγύης με σκοπό την κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:
 1. Η διαφώτιση των εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β. με τα ζητήματα που τους απασχολούν και γενικότερα η διαφώτισή τους στα γενικά προβλήματα των εργαζομένων της χώρας.
 2. Η οργάνωση στο Σωματείο όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη σε αυτούς ταξικής και επαγγελματικής συνείδησης.
 3. Η συμμετοχή με εκλεγόμενους αντιπροσώπους στα όργανα Διοίκησης του Ε.Κ.Α.Β., για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων του Ε.Κ.Α.Β.
 4. Η ανάπτυξη μορφωτικής, κοινωνικής, συνδικαλιστικής και γενικά πολιτιστικής δραστηριότητας όπως:
  • Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η συμμετοχή στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας.
  • Η παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας και η εφαρμογή της.
  • Η κινητοποίηση, οργάνωση και διεξαγωγή των συνδικαλιστικών αγώνων για την υποστήριξη των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του, όσο και της εργατικής τάξης γενικά, τη βελτίωση των όρων εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας, αμοιβής και ασφάλισης, καθώς και την παρακολούθηση και χρησιμοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του.
  • Η διαφώτιση των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων και γενικά της κοινής γνώμης για το δίκαιο των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του.
  • Η συνεργασία με άλλα σωματεία ή οργανώσεις των εργαζομένων και πρώτα και κύρια με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων του ίδιου και συγγενικών κλάδων στα πλαίσια της συνδικαλιστικής και ταξικής αλληλεγγύης των εργαζομένων.
  • Η οργάνωση διαλέξεων, μαθημάτων, η δημιουργία λεσχών, βιβλιοθήκης, η έκδοση εντύπων, η προβολή ταινιών και γενικά πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε άλλες ανάλογες εκδηλώσεις.

Εκφράζει το ήμισυ του συνόλου των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β. και τις περιοχές Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και αριθμεί 1450 μέλη μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.
Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με ανάλογο αριθμό αναπληρωματικών μελών από τους επόμενους υποψήφιους κατά σειρά ψήφων στα ψηφοδέλτιά τους, μέχρι τρία (3) χρόνια, έχει τη διοίκηση, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β. και είναι μέλος της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων).

Ιστορική αναδρομή
 • Στις 25-06-1975 έγινε η ιδρυτική πράξη του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Οδηγών Αυτοκινήτων Δημοσίων Υπηρεσιών» υπογραφόμενη από 24 ιδρυτικά μέλη και αναδείχθηκε η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Στις 23-07-1975 αναγνωρίσθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
 • Στις 06-02-1976 έγινε η μετονομασία σε «Πανελλήνιος Σύλλογος Οδηγών Αυτοκινήτων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οδηγών και Βοηθών Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων Δημοσίων Υπηρεσιών – Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων».
 • Στις 05-02-1977 έγινε η μετονομασία σε «Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων 'Η ΔΡΑΣΙΣ'».
 • Στις 31-01-1979 έγινε η μετονομασία σε Σύλλογος Προσωπικού Κέντρου Αμέσου Βοηθείας Κ.Α.Β. 166.
 • Στις 22-05-2009 έγινε η τελευταία μετονομασία σε «Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ – 166».
Αποδελτίωση Τύπου ΠΟΕΔΗΝ
Προσφορά Anytime
Προσφορά The Mart
Προσφορά HRS
HRS Mobile
Προνομιακές προσφορές κινητής, σταθερής από την HRS, αποκλειστικά για τους εργαζομένους ΕΚΑΒ.
Τηλ. Επικ. 6946314980 Παπαλουκάς Λάζαρος
Ε-mail: lpapaloukas@hrsmobile.gr
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.
Επισκέπτες
Τελευταία ώρα: 3
Τελευταία Ημέρα: 29
Τελευταία Εβδομάδα: 146
Τελευταίος Μήνας: 544
IP Διεύθυνση : 44.221.70.232

CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Ημερομηνία : 24/05/24